Fysiocentrum Huta Galung | Kwaliteit
17390
page,page-id-17390,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Kwaliteit

Alle fysiotherapeuten van Fysiocentrum Huta Galung zijn vakbekwame professionals, geregistreerd in het BIG- register, ingeschreven in het kwaliteitsregister van het Keurmerk en lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie ( KNGF).

Wij besteden veel aandacht aan scholing en opleiding om u volgens de laatste inzichten te behandelen. Waar nodig maken de therapeuten gebruik van elkaars specifieke expertise.

Elke 2 jaar wordt onze kwaliteit middels een audit getoetst door een extern auditbureau. Tijdens deze toetsing worden we gecontroleerd op ons handelen. Hierbij moet u denken aan behandelresultaten,effectiviteit, het gebruik van meetinstrumenten, dossiervorming en rapportages. Daarnaast wordt de praktijk gekeurd op organisatorisch niveau en service. Hierbij kunt u denken aan personeelsbeleid, behandelprotocollen, klachtenregelingen, patienttevredenheid en innovaties.

Al sinds 2013 hebben wij deze audits positief afgerond en mogen wij onszelf een plus praktijk noemen. Wilt u weten wat dit verder voor u inhoud? dan kunt u de website van Achmea pluspraktijk bezoeken.

De praktijk werkt volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst ( WGBO), de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de AVG, Arbeidsomstandighedenwet, Wet op Beroepen in de individuele Gezondheidszorg (BIG), Wet klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), Kwaliteitswet zorginstellingen, Wet Algemene Bepalingen Burgerservicenummer (WABB), Beroepsethiek, gedragsregels voor de fysiotherapeut van de KNGF en volgens de algemene kwaliteitscriteria van het NPCF.

Het onafhankelijke en geaccrediteerd meetbureau Mediquest verstuurt dagelijks vragenlijsten naar patienten die binnen onze praktijk zijn behandeld. Mediquest behandelt uw gegevens volledig anoniem, onze medewerkers evenals uw verzekeraar komen niet te weten wat u heeft geantwoord. De gegevens worden alleen gebruikt voor het toetsen van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u ( of uw kind) krijgt.

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk. Wij streven naar een continue verbetering van de zorgkwaliteit waar nodig. Uw tevredenheid als patient is voor ons van groot belang. Met die reden toetsen wij dat continu.

Alle uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken worden meegenomen in ons beleidsplan en kwaliteitsjaarverslag.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Fysiocentrum Huta Galung kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fysiocentrum Huta Galung, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fysiocentrum Huta Galung verstrekt. Fysiocentrum Huta Galung kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw NAW-gegevens
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw email adres
• Uw verzekering gegevens
• Uw huisarts / specialist
• Uw medische geschiedenis
• Dossier van uw behandelproces
• Betalingsgegevens

 

 

Waarom Fysiocentrum Huta Galung gegevens nodig heeft

Ondersteunen en in stand houden van een goede (para) medische hulpverlening; Fysiocentrum Huta Galung verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk ( per email en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt wilt worden.

Financiële afhandeling van de geboden zorg met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar, waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van gespecificeerde declaraties; Fysiocentrum Huta Galung gebruikt deze persoonsgegevens voor het opmaken van facturen wanneer de aanvullende verzekering niet toereikend is of als er helemaal geen sprake is van een aanvullende verzekering. Evenals facturen voor een medisch training abonnement als van de ondersteunende producten die wij verkopen wordt er bij beide gebruik gemaakt van uw persoonsgegevens.

Voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder kwaliteitsbewaking van de zorg; Fysiocentrum Huta Galung gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit medische dienstverlening.
Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting; Fysiocentrum Huta Galung communiceert data ( mits u daar toestemming voor heeft gegeven) naar derden partijen zoals; het kwaliteitsregister “het Keurmerk”, Fysiotopics nek en rugplannen, hartrevalidatie Spaarne Ziekenhuis, Vecozo en verzekeraars . Met de uitkomsten van deze data werken we continu aan de verbetering van onze zorg.

 

 

Hoelang Fysiocentrum Huta Galung gegevens bewaart

Fysiocentrum Huta Galung bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de 15 jaar waartoe zij wettelijk verplicht zijn. Uw gegevens worden niet langer dan nodig is bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

 

Delen met anderen

Fysiocentrum Huta Galung verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden( mits u daar toestemming voor heeft gegeven) indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Fysiocentrum Huta Galung worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fysiocentrum Huta Galung gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

 

Recht van inzage, rectificatie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage of verwijdering sturen naar: info@fysiocentrumhutagalung.nl.
Fysiocentrum Huta Galung zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. Let wel diagnoses vastgesteld door de desbetreffende fysiotherapeut/ discipline noodzakelijk voor het opstellen van een dossier en verantwoorden naar de verzekeraar, kunnen niet meteen gecorrigeerd en/of verwijderd worden.

 

 

Beveiligen 

Fysiocentrum Huta Galung neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Fysiocentrum Huta Galung maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fysiocentrum Huta Galung verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met onze functionaris van gegevensbescherming Yvonne/ Marthin Huta Galung.